Lykke Andersen (født 1974)

 

1999 – 2005 Det Kgl. Danske Kunstakademi

1998 – 1999 Skolen for Billedkunst

 

Aktuel udstilling

Quiet Scenery, Soloudstilling, Esbjerg Kunstmuseum, Esbjerg. 24. maj - 1.september

VÆG Galleri, Gruppeudstilling, Aalborg. 15. maj - 13. juni

 

Kommende udstillinger

 

Soloudstillinger

Quiet Scenery, Esbjerg Kunstmuseum, Esbjerg 2013

Marchland II, YARD Gallery, Kbh. 2012

Gennem Skoven, Peter Lav Gallery, Kbh. 2010

Marchland, Traneudstillingen, Gentofte Hovedbibliotek, Hellerup. 2008

med blade, der skygger for lyset, m/Stethanie Donsø, peter lav PHOTO GALLERY, Kbh. 2007*

STAGING THE WORLD, Cirkulationscentralen, Malmö, Sverige 2007

Scenes and scenery I, Peter Lav PHOTOGALLERY, Kbh. 2006

Scenes and scenery II, Galleri Image, Århus 2006

Maleriudstilling Frb. HF. Kbh. 1998

”Junge Hunde” foyerudstilling i Kanonhallen, Kbh. 2001

Foyerudstilling Kaleidoskop Teateret, Kbh. 2002

 

* katalog udgivet i forbindelse med udstilling

 

Gruppeudstillinger

VÆG Galleri, Gruppeudstilling, Aalborg 2013

FreeStyle, Galleri North , gruppeudstilling, Kbh. 2012

Humor - alvorligt talt, Esbjerg Kunstmuseum, 2012*

Huset i skoven, Skovhuset ved Søndersø, Værløse. 2012*

Naturen kalder, Gruppeudstilling, Beaver Project.s 20112

DyreDamer, gruppeudstilling, KunstCentret Silkeborg Bad, Silkeborg 2011*

Efter Stormen, Gruppeudstilling, Tøjhusmuseet (Kanonhallen), Kbh. April 2011

Palles børnebørn, Clausens Kunsthandel. Kbh. 2009

er de sjældne, Koncert-installation i samarbejde med komponisten Solveig sandnes og forfatteren Lone Hørslev, Vestsjællands Kunstmus og Louisiana Museum of Modern Art. 2009

Flytande ögonblick, Ystad Kunstmuseum. Sverige. 2009

SMALL FORMATS, peter lav PHOTO GALLERY, Valby. 2008

OVER BAKKE OG DAL..., Møstings Hus, Kbh. 2008

er de sjældne, Koncertinstallation i samarbejde m/komponist Solveig Sandnes ogforfatteren Lone Hørslev, Musikcafeen Huset Magstræde ,Kbh. 2008

BLACKLIGHT, Basement. Kbh. 2008

"Two-faced", Galleri Rebecca Kormind, Kbh. 2008

Market, Stockholm Art Fair, Stockholm, Sverige. 2008

THIS WAY 07, Kunsthallen Brandts, Odense. 2007*

Danmark dejligst, Gruppeudstilling, AJ Lounge, Fields, Kbh. 2007

I stilhed, Kunstnerateliet Sdr. Boulevard, Kbh. 2007

Normann Copenhagen, udstilling til fordel for Center for Brystkræftforskning, Kbh. 2007

The human nature, Martin Asbæk Projects, Kbh. 2007

Home coming, Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring 2007

Naturally, Mogadishni, Kbh. 2006

Ad x to (n), Museet for samtidskunst, Roskilde 2006*

Buffet, Førstetilvenstre, Kbh. 2005

Gæstfrihed, Den Frie, Kbh. 2005

”The one picture show” Kunstsalonen, Kbh. 2005

         ”Den Lille Havfru” En lejlighedsudstilling, Kbh. 2005

         Exit, Kunstforeningen Gl. Strand, Kbh. 2005*

         MINIInternational Photo Award, Trieste, Italy 2005

         Ekskursioner, bag hækken - over gærdet Esbjerg Kunstmuseum, Esbjerg 2005*

Galleri Liisberg, Hundested 2005

”kuaka” Kunstakademiets projektrum, Kbh. 2004*

Inner Mongolian Art Museum, Hohot, China 2004*

”Eye of the beholder” Galleri Asbæk, Kbh. 2004

”En atmosfære” Husets Galleri, Kbh. 2003

”fall” Kunstakademiets Udstillingssted Q, Kbh. 2003

”katastrofALT er ok” m/Sabina Mlejnek, Copenhagen Project Room, Kbh. 2002

Charlottenborgs Efterårsudstilling (Rive and others), Kbh. 2001*

”debutant” Kulturspinderiet, Silkeborg 2001

”Just another creature” m/Louise Fuhr, Kunstakademiets Udstillingssted, Kbh. 2001

Charlottenborgs Forårsudstilling, Kbh. 2000

”Navigation” Galleri Mogadishni, Kbh. 2000*

”Zebra” m/Finn Thybo Andersen, Den Frie, Kbh. 2000*

 

 

 

Publikationer:

Tørre tekster I 2005

Tørre tekster II 2006

Scenes and scenery, Udgivet på forlaget Hurricane 2006

and landscape, Udgivet på forlaget Hurricane 2011

 

Andet:

Udsmykning af KPMG´s nye domicil, Frederiksberg. 2012

Samlinger: Nykredit, Statens Kunstfond, DSB og SimCorp

 

Legater:

Statens Kunstfonds arbejdsleagt 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010

Grosserer L. F. Foghts Fond

Augustinus Fonden

Carl Thyrres rejselegat

Ida og Ragnvald Blix Fond

Beckett-Fonden

 

Lykke Andersen (born 1974)

 

1999 - 2005 The Royal Danish Academy of Fine Arts

1998 - 1999 Private art school

 

Current exhibition

Quiet Scenery, Solo exhibition, Esbjerg Kunstmuseum, Esbjerg. May 24 - 1 st September

VÆG Gallery, Group Show, Aalborg. May 15- June 13

 

Upcoming exhibitions

 

Solo exhibitions

Quiet Scenery, Esbjerg Kunstmuseum, Esbjerg

Marchland II, YARD Gallery, DK. 2012

Through the forest, Peter Lav gallery, DK. 2010

Marchland, Trane Exhibition, Gentofte Library, Hellerup. 2008

with leaves shading the lights, w/Stephanie Donsø, Peter Lav PHOTO GALLERY, Cph. 2007*

STAGING THE WORLD, Cirkulationscentralen, Malmö, Sweden 2007

Scenes and scenery I, Peter Lav PHOTOGALLERY, Cph. 2006

Scenes and scenery II, Galleri Image, Aarhus 2006

Hall exhibition, Frederiksberg HF., Frederiksberg 1998

”Junge Hunde” foyer exhibition at kanonhallen, Cph. 2001

Foyer exhibition at Kaleidoscope Theater, Cph. 2002

 

* catalouge published inconnexion with exhibition

 

Group shows

FreeStyle, Gallery North, Group exhibition, Cph. 2012

Humor - seriously, Esbjerg Art Museum, DK 2012*

The House in the Forest, Art Centre Forest House, DK 2012*

Nature is calling, group show, Beaver Projects, DK 2011

DyreDamer, group show, Art centre Silkeborg, DK. 2011*

After the Storm, The Royal Danish Arsenal Museum(Kanonhallen) DK. 2011

Palles børnebørn, Clausens Kunsthandel. Cph. 2009

Er de sjældne, Koncert installation i co-operation w/composer Solveig Sandnes og poet Lone Hørslev, Vestsjaellands Art Museum, DK. and Louisiana Museum of Modern Art 2009

Flytande ögonblick, Ystad Kunstmuseum. Sweden. 2009

SMALL FORMATS, peter lav PHOTO GALLERY, Valby. 2008

OVER BAKKE OG DAL..., Møstings Hus, Cph. 2008

BLACKLIGHT, Basement, Cph. 2008

Er de sjældne, Koncert installation i co-operation w/composer Solveig Sandnes og poet Lone Hørslev, Musikcafeen Huset Magstræde, Cph. 2008

"Two-faced", Galleyi Rebecca Kormind, Cph. 2008

Market, Stockholm Art Fair, Stockholm, Sweden. 2008

THIS WAY 07, Kunsthalle Brandts, Odense nov. 2007*

Danish Delight, Fields Shoppingcenter nov. 2007

In silence, Art Studio Sdr. Boulevard, Cph. 2007

Normann Copenhagen, Exhibition in favour of breastcancer research work, Cph. 2007

The human nature, Martin Asbaek Projects, Cph. 2007

Home coming, Vendsyssel Art Museum, Hjoerring 2007

Naturally, Mogadishni, Cph. 2006

Ad x to (n), Museet of Contemporary Art, Roskilde 2006*

Gæstfrihed, Den Frie, Cph. 2005

Buffet, Forstetilvenstre, Cph. 2005

”The one picture show” Kunstsalonen, Cph. 2005

         ”Den Lille Havfru” En lejlighedsudstilling, Cph. 2005

         Exit, Kunstforeningen Gl. Strand, Cph. 2005*

         MINIInternational Photo Award, Trieste, Italy 2005

         Ekskursioner, Bag haekken - over gaerdet, Esbjerg Art Museum, Esbjerg 2005*

Gallery Liisberg, Hundested, 2005

”KUAKA” The Academy´s Project Room, Cph. 2004*

”School exhibition” Inner Mongolian Art Gallery, Hohot, China 2004*

”Eye of the beholder” Gallery Asbaek, Cph. 2004

”An atmosphere” Husets Galleri, Cph. 2003

”fall” Gallery Q, Cph. 2003

”katastrofALT er ok” w/Sabina Mlejnek, Cph. Project Room, Cph. 2002

Charlottenborgs Autum Exhibition (Rive and Others), Cph. 2001*

”Actor” Kulturspinderiet, Silkeborg 2001

”Just another creature” W/Louise Fuhr, The Academys Exhibition Room 2001

Charlottenborgs Spring Exhibition, Cph. 2000

”Navigation” Gallery Mogadishni, Cph. 2000*

”Zebra” w/Finn Thybo Andersen, The Frie Exhibition Hall, Cph. 2000*

 

 

 

Publications:

Toerre texter I 2005

Toerre texter II 2006

Scenes and scenery, hurricane-publishing.com

and landscape, hurricane-publishing.com

 

Others:

Permanent decoration of KPMG´s new domicile, Frederiksberg DK, 2012

Collections: Nykredit, The Danish Art Council, DSB and SimCorp

 

Grants:

Danish Art Council working grants 2006, 2007, 2008, 2009 and 2010

Grosserer L. F. Foghts Foundation

Carl Thyrres travelling grant

Ida og Ragnvald Blix Fondation

Augustinus Foundation

Beckett-Fondation